Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Бежевець Алла Михайлівна

Бежевец

Старший викладач кафедри.

Директор юридичної клініки «Defendo» при ФСП.

Начальник юридичного управління НТУУ «КПІ».

У 2001 році закінчила факультет права НТУУ «КПІ», спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист, отримала диплом з відзнакою.

Викладає дисципліни: цивільне право, сімейне право, договірне право, основи юридичної клінічної практики.

Сфера наукових інтересів: цивільне, сімейне, інформаціне право.

Опублікувала понад 20 наукових праць з питань цивільного, сімейного, інформаційного права.

Працює над дисертацією на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – інформаційне право.

Практикуючий юрист.

Спеціалізація: господарські, цивільні, сімейні, трудові спори.

З квітня 2011 року очолює юридичну клініку «Defendo» при ФСП – структурний підрозділ факультету соціології і права НТУУ «КПІ», що створений для надання професійної безоплатної юридичної допомоги викладачам, студентам, співробітникам НТУУ «КПІ» та іншим громадянам, а також як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів ФСП НТУУ «КПІ».

З серпня 2013 року – керівник юридичного управління НТУУ «КПІ».

Наукові публікації

Публікації за останній рік:

  1. Бежевець А.М. Поняття та історія становлення права на інформацію / А.М. Бежевець // Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали ІVВсеукр. наук.-практ. конф. : у 2 ч.  ([05 грудня] 2013 р. м. Київ) / – Ч. 1. – К: Нац. акад.. внутр.. справ, 2013. – С. 58-60 (0,2 др.арк.).
  2. Бежевець А.М.Деякі правові аспекти формування інформаційних масивів / А.М. Бежевець // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави :матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ([26-27 березня] 2014 р. м. Київ) / Уклад. : І.П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – С.85-87  (0,2 др. арк.).
  3. Бежевець А.М.Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості  / А. М. Бежевець// Інформація і право: Науковий журнал. – К. : Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, 2015. – № 1 (13). – С. 140–144.(0,44 др. арк.).

Контактна інформація

e-mail: ursluzhba@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/bam32