Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Фурашев Володимир Миколайович

Фурашев

Доцент кафедри.

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор РАЕ, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України.

Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права.

Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних.

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

Наукові публікації

Останні роботи:

  1. В.М. Фурашев . Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутне / В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, О.М. Григор`єв, О.В. Фурашев. // Монографія. Київ: ТОВ “Київська типографія”, 2005. – с.163.
  2. В.М. Фурашев. Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень / В.М. Фурашев // Монографія. – К.: “Синопсис”, 2009. – 224с.
  3. Фурашев В.М. Виборчий кодекс України: системна інформатизація / Фурашев В.М., Ланде Д.В. // Монографія. – К.: Синопсис, 2011.-211 с.-Бібліограф.: с. 136-144.
  4. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 59-67.
  5. Фурашев В.М. Сутність та визначення понять “інформація” та “носій інформації” / Фурашев В.М. // Інформація і право. – К., 2015. – № 2 (14). – С. 45-47. (0,18 др. арк.).

Контактна інформація:

e-mail: vfurashev@gmail.com
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/fvm8