Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Гордієнко Сергій Георгійович

Гордиенко

Професор кафедри.

Доктор юридичних наук (2009), доцент (2001).

З 03.1983 по 24.07.2009 року проходив військову службу в ЗС СРСР, органах державної безпеки СРСР та України (ст. тех. вертольота, оперативний співробітник, викладач вищих курсів, аспірант, н.с., с.н.с., г.н.с., нач. лабораторії, заст. начальника ЦНД, начальник спецкафедри № 1, докторант НА СБ України, державний експерт Апарату РНБО України, ст. консультант ДКР СБ України, професор спецкафедри № 1 НА СБ України).

З вересня 2009 по серпень 2014 працював професором та завідувачем кафедри Європейського університету, професором спецкафедри НА СБ України.

З вересня 2014 по серпень 2015 року – професор кафедри правосуддя Київського національного лінгвістичного університету.

З вересня 2015 працює доцентом кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності.

Докторську дисертацію «Теорія та практика діяльності Служби безпеки із захисту інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах» захистив у спеціалізованій вченій раді при Національній академії СБ України. Результати досліджень опубліковані у 5 монографіях, трьох посібниках, 42 наукових статтях у фахових виданнях та апробовані на 60 наукових форумах.

В умовах сучасності науково-прикладну зацікавленість складають питання науково-технічної експертної оцінки вартості інформації з різними грифами обмеження і розробка системи її охорони та захисту (конфіденційна інформація, банківська та комерційна таємниці, інтелектуальна власність, ноу-хау, ділові, виробничі, комерційні, торговельні секрети тощо, яких в Україні 36).

Основні теоретико-прикладні робота Гордієнка С.Г. у 2016 році розміщені на сайті бібліотеки НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:

1.   Гордієнко, С. Г. Теорія та практика діяльності державних та недержавних структур із захисту інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] : курс лекцій / С. Г. Гордієнко; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 496 с. – Назва з екрана. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17634
2.   Гордієнко, С. Г. Інноваційна діяльність та право інтелектуальної власності. Теоретичні основи, правові регулятори [Електронний ресурс] : курс лекцій : [розділ 1- 3] / С. Г. Гордієнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (3 файла: 832 Кбайт; 1,12 Мбайт; 140 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Назва з екрана. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17636
3.   Гордієнко, С. Г. Феномен інформації та забезпечення її охорони і захисту при веденні бізнесу [Електронний ресурс] : курс лекцій / С. Г. Гордієнко; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 437 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 89 с. – Назва з екрана.  Електронний ресурс:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17640
4.   Гордієнко, С. Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми [Електронний ресурс] : монографія / С. Г. Гордієнко. – Київ : Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. – 140 с. – Назва з екрана. Електронний ресурс:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17672
5.   Гордієнко, С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання[Електронний ресурс] : монографія / С. Г. Гордієнко. – Київ : Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. – 248 с. – Назва з екрана. Електронний ресурс:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17671
6.   Гордієнко, С. Г. Молодому науковцю СБ України коротко про необхідне [Електронний ресурс] : науково-практичний посібник / С. Г. Гордієнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 527 Кбайт). – Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2008. – 89 с. – Назва з екрана. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17670
7.   Гордієнко, С. Г. Теоретико-прикладні аспекти оцінки інформації як основи нематеріальних активів [Електронний ресурс] : курс лекцій / С. Г. Гордієнко; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 197 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 56 с. – Назва з екрана. Електронний ресурс:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17639

Наукові публікації

Найбільш значимими публікаціями автора є наступні:

 1. Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми. Монографія. – К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008 – 140 с.
 2. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання. Монографія. – К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008 – 248 с.
 3. Гордієнко С.Г.,Стрельбицький М.П. Нормативно-правове регулювання захисту інтелектуальної власності в Україні: Монографія. – К.: Наук.–вид. відділ НА СБ України, 2008. – 240 с.
 4. Гордієнко С.Г. Методологічні основи пізнання теорії захисту інтелектуальної власності в Україні: Монографія. – К.: Наук.–вид. відділ НА СБ України, 2008. – 130 с.
 5. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне.Науково-практичний посібник – К.: КНТ, 2007. – 92 с.
 6. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю СБ України коротко про необхідне: Наук.–практ. посібник. – К.: Наук.–вид. відділ НА СБ України, 2008. – 89 с.
 7. Гордієнко С.Г. До питання про сутність та зміст оперативно–розшукової діяльності СБ України// Теорія оперативно–службової діяльності правоохоронних органів України. – Наукове видання // За гол. ред. проф. В.Л. Регульського. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НА ВС України, 2000. – 327 с., – С. 61 – 68.
 8. Гордієнко С.Г. Сутність та зміст поняття «державна безпека»// Стратегічна панорама. – К., 2003. № 2. – 214 с. – С. 114 – 120.
 9. Гордієнко С.Г.,Козенюк В.О. Становлення конспірації в діяльності радянських спецслужб у 20 – і роки міжвоєнного періоду// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ при НА ВС України – Одеса: 2003 № 2. – 248 с., – С. 35 – 37.
 10. Гордієнко С.Г. Методологічні аспекти визначення поняття «інтелектуальна власність»// Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП. «Фенікс», 2005. – Вип. 26. – 504 с. – С. 96 – 108.
 11. Гордієнко С.Г. Методика та особливості визначення поняття «інтелектуальна власність»// Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2009. – Вип. 4. – 226 с., – С. 103 – 111.
 12. Гордієнко С.Г. Інтелектуальна власність як складова Конституційного права держав Європи// Європейські перспективи. Науково–практичний журнал – К., 2010, № 1,2. – 114 с., – С. 51 – 56.
 13. Гордієнко С.Г. Проблеми систематизації нормативно-правового регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні// Правничий вісник Університет «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 6. – Т. 1. – К., 2010. – 138 с., – С. 76 – 85.
 14. Гордієнко С.Г. Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наукових праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. № 4(8) – 238 с., – С. 199 – 205.
 15. Гордієнко С.Г. Розуміння категорій «інформаційні відносини» та «суб’єкти інформаційного права»// Правничий вісник Університет «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 9. – К., 2011. – 162 с., – С. 68 – 79.
 16. Гордієнко С.Г. Загальнонаукові проблеми визначення та класифікації інформації// Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 12. – К., 2012.– 143 с., – С. 40 – 51.
 17. Гордієнко С.Г. Алгоритм кодифікації законодавства з питань інтелектуальної власності// Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 13. – К., 2012.– 268 с., – С. 59 – 67.
 18. Гордієнко С.Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення // Часопис Київського університету права / Київський університет права. – К., 2013/4. – 432 с., – С. 233-238.
 19. Гордієнко С.Г. Інформаційне право і право інтелектуальної власності: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права / Київський університет права. – К., 2014/1. – 410 с., – С. 228-230.
 20. Гордієнко С. Г. Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення / С. Г. Гордієнко // Часопис Академії адвокатури України. електрон. наук. фах. вид..- К. – 2014. – Т. 7, № 2 (23). – С. 15-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_2_4.pdf
 21. Гордієнко С.Г., Козенюк В.О. Створення інновацій та захист інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні// Правова інформатика, № 3(43)/2014. – 108 с. – С. 67 – 76.
 22. Гордієнко С.Г. Соціальна зумовленість та правове регулювання оперативно–розшукової діяльності СБ України в умовах розбудови держави// Соціальне партнерство – механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників : міжвід. наук. зб. [за ред. А. І. Комарової, А. К. Кінаха, В. П. Пустовойтенка та ін.]. – К., 2001. – Том 24. – С. 312 – 324.
 23. Гордієнко С.Г. Забезпечення економічної безпеки України Службою безпеки// Економічні злочини і боротьба з ними. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників : міжвід. наук. зб. [за ред. А. І. Комарової, М. О. Потебенька, В. П. Пустовойтенка та ін.]. – К., 2001. – Том 25. – С. 120 – 128.
 24. Гордієнко С.Г. Конституції держав Європи про інтелектуальну власність// Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Матеріали III Всеукраїнської науково–практичної конференції. – К.: Ін–т інтелектуальної власності і права, 2003. – 210 с. – С. 102 – 114.
 25. Гордієнко С.Г. Шляхи удосконалення системи складових інтелектуальної власності та її нормативно–правового регулювання// Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Матеріали V Всеукраїнської науково–практичної конференції. – К.: Ін–т інтелектуальної власності і права, 2005. – 210 с. – С. 34 – 43.
 26. Гордієнко С.Г. Стан нормативно–правового регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні в сучасних умовах// Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово–економічний та правовий аспекти: Збірник матеріалів X міжнародної науково–практичної конференції, 30 травня 2005 р. – К.: УАЗТ, 2007. – 418 с. – С. 222 – 227.
 27. Гордієнко С.Г. Проблеми систематизації нормативно–правового регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні// Інформаційна безпека держави у світлі розвитку сучасних інформаційно–телекомунікаційних технологій: Матеріали науково–практичної конференції, 30 червня 2006 р., м. Київ. – К.: Вид-во НА СБ України, 2007. – 319 с. – С. 264 – 271. (Реєстр. № 6539, таємно).
 28. Гордієнко С.Г. Забезпечення інформаційної безпеки держави та захисту інтелектуальної власності – пріоритетний науковий напрямок та навчальне завдання системи освіти України// Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Матеріали VIII Всеукраїнської науково–методичної конференції. – К.: Ін–т інтелектуальної власності і права, 2008. – 234 с., – С. 58 – 60.
 29. Гордієнко С.Г. Багатоманітність сучасних методологічних платформ при дослідженні складних соціальних явищ// Науковий вісник Волинського національного університету / Серія: юридичні науки. № 24. – Луцьк, 2010. – 64 с., – С. 7 – 13.
 30. Гордієнко С.Г. Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості// Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції / Матеріали Міжнародної конференції, 30 червня – 1 липня 2010 р, м. Київ. – К.: Національна Академія Наук України, 2010. – 421 с., – С. 10 – 18.
 31. Гордієнко С.Г. Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності// Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність», 2010, № 5, – С. 40-51.
 32. Гордієнко С.Г. Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності(продовження) // Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність», 2010, № 6, – С. 41-50.
 33. Гордієнко С.Г. Співвідношення інформаційного права та права інтелектуальної власності// Правове регулювання спільних відносин в умовах демократизації Української держави / Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин / – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – 172 с., – С. 84 – 86.
 34. Гордієнко С.Г. Співвідношення інформаційного права та права інтелектуальної власності// Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права : четверті цивілістичні читання, присвячені пам’яті професора О. А. Підопригори, 25 березня 2010 року : зб. наук. доп. та ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 329 с., – С. 43 – 47.
 35. Гордієнко С.Г. Понятійний апарат стосовно «інтелектуальної власності» та класифікація сфер творчості людини// Матеріали міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15 -16 червня 2011 р.). Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2011. – 480 с., – С. 25 – 31.
 36. Гордієнко С.Г. Концептуальні засади антирозвідувальної діяльності на підприємствах// Зб. наук. праць круглого столу 15 грудня 2009 року, міжнародної науково-практичної конференції 21 квітня 2010 року та круглого столу 8 грудня 2010 року, Київ, Редкол: О. І. Тимошенко (голова) та ін.. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 224 с. – С. 135 – 141.
 37. Гордієнко С.Г. Фундаментальність підготовки – необхідна умова формування особистості майбутнього юриста// Зб. наук. праць круглого столу 15 грудня 2009 року, міжнародної науково-практичної конференції 21 квітня 2010 року та круглого столу 8 грудня 2010 року, Київ, Редкол: О. І. Тимошенко (голова) та ін.. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 224 с. – С. 192 – 198.
 38. Гордієнко С.Г. Інтелектуальна власність: понятійно-категоріальний апарат та класифікація сфер людської творчості // Матеріали II Міжнародної науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: НТУУ «КПІ», 2012, – 320 с., – С. 102-108.
 39. Гордієнко С.Г. Понятійний апарат стосовно «інтелектуальної власності» та класифікація сфер творчості людини// П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О.А. Підопригори, 31 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 265 с., – С. 79-94.
 40. Гордієнко С.Г. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення захисту інформації // «Бизнес и безопасность», 1/2013 (93), 144 с. – С. 42 – 47.
 41. Гордієнко С.Г. Охорона та захист інформації з обмеженим доступом в Україні // «Бизнес и безопасность», 2/2013 (94), 124 с. – С. 24 – 28.
 42. Гордієнко С.Г. Охорона та захист інформації з обмеженим доступом в Україні (початок в «Бизнес и безопасность» № 2/2013)// «Бизнес и безопасность», 3/2013 (95), 126 с. – С. 48 – 51.
 43. Гордієнко С.Г. Охорона та захист інформації з обмеженим доступом в Україні (початок в «Бизнес и безопасность» № 3/2013)// «Бизнес и безопасность», 4/2013 (96), 128 с. – С. 69- 73.
 44. Гордієнко С.Г. Завдання державних та недержавних структур із захисту інформації з обмеженим доступом в Україні: реалії та перспективи // «Бизнес и безопасность», 5/2013 (97), 146 с. – С. 64- 69.
 45. Гордієнко С.Г. Завдання державних та недержавних структур із захисту інформації з обмеженим доступом в Україні: реалії та перспективи // «Бизнес и безопасность», 6/2013 (98), 128 с. – С. 75- 77.
 46. Гордієнко С.Г. Завдання державних та недержавних структур із захисту інформації з обмеженим доступом в Україні: реалії та перспективи // Зб. наук. праць VII Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 11 квітня 2013 р. / Редкол: О.І. Тимошенко, О.В. Григорьєва та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – 168 с. – С. 73 – 98.
 47. Гордієнко С.Г. Проект концепції протидії конкурентній розвідці// «Бизнес и безопасность», 1/2014 (99), 128 с. – С. 68- 70.
 48. Гордієнко С.Г. Завдання державних та недержавних структур із захисту інформації з обмеженим доступом в Україні: реалії та перспективи // Зб. наук. праць VIIМіжнародної наук.-практ. конф., Київ, 11 квітня 2013 р. / Редкол: О.І. Тимошенко, О.В. Григорьєва та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – 168 с. – С. 73 – 98.
 49. Гордієнко С.Г. Інформаційна війна: міф чи реальність? // Право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції / Редколегія: Мельничук О. Ф., Омельчук В. А. та інші. — Вінниця: ВНАУ, 2014. – С. 26 – 32.
 50. Гордієнко С.Г. Інформаційна війна чи дезінформування на війні? // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). – К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – 512 с., – С. 218 – 221.
 51. Гордієнко С.Г. Шпигунство, промислове шпигунство та бізнес-розвідка: схожість та відмінності // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. – К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. 135 с., – С. 92 – 94.

Контактна інформація

e-mail: kipp_fsp_kpi@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/gsg5