Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Камоцький Олександр Борисович

Камоцкий

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

У 1974 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією юрист.

В 1988 р. отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес; судова експертиза; криміналістика при Київській вищій школі МВС СРСР. Тема дисертаційного дослідження «Методика розслідування розкрадань, скованих у науково-дослідних та проектних організаціях».

В 1999 році отримав вчене звання доцента за кафедрою криміналістики при Національній академії внутрішніх справ України.

Доцент Камоцький О.Б. бере активну участь у конференціях, наукових семінарах, у тому числі міжнародних.

 

Наукові публікації

Основні публікації за останні 2 роки:

  1. Соціально-економічне зумовлення у боротьбі зі злочинами пов`язаними з обігом наркотичних засобів/ Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу КИМУ “Україна в євроінтеграційних процесах” випуск № 20 С.276-282 2010 р.
  2. Деякі питання становлення психологічного контакту при допиті/ Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу КИМУ “Україна в євроінтеграційних процесах” випуск № 20 С.292-296 2010 р.
  3. Деякі питання використання поліграфа органами внутрішніх справ, як одного з нетрадиційних методів розслідування/ Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу КИМУ “Україна в євроінтеграційних процесах” випуск № 20 С.311-317 2010 р.
  4. Деякі питання  виявлення ознак розкрадання грошових коштів з преміального фонду при інноваційній діяльності/ Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів: матеріали круглого столу: (Київ, 17 травня 2013).- К.: Нац. акад. внутр.. справ, 2013.- С. 17-21.

Контактна інформація

e-mail: kipp_fsp_kpi@ukr.net
тел.: +38 (044) 454 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/kob8