Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Ланде Дмитро Володимирович

Ланде

Професор кафедри.

Український науковець у галузі інформатикиінформаційного пошукуштучного інтелектуінформаційної безпекидоктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

1976 року вступив до Київського державного університету ім. Т. Шевченка на механіко-математичний факультет, який закінчив 1981-го. Спеціальність — математика.

1981 року вступив на роботу в Український НДІ науково-технічної і економічної інформації (УкрНДІНТЕІ). Галузь діяльності — пошукові системи і бази даних науково-технічної інформації.

1990 року захистив кандидатську дисертацію за тематикою інформаційно-пошукових систем.

З 1994 працює заступником директора Інформаційного центру «Електронні вісті» (ElVisti), де під його керівництвом і з його безпосередньою участю була створена повнотекстова інформаційно-пошукова система InfoRes і технологія інтеграції новин InfoStream.

2006 року захистив докторську дисертацію за темою «Теоретичні та технологічні основи інтеграції інформаційних потоків в мережі Інтернет». Доктор технічних наук.

З 2012 — завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України.

За сумісництвом завідувач наукового центру Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Також за сумісництвом — професор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

Наукові досягнення:

Член редколегій понад 10 наукових журналів і програмних комітетів конференцій.

Автор понад 400 наукових і науково-популярних публікацій, в числі яких 20 монографій, тлумачних словників, навчальних посібників, 8 авторських свідоцтв.

Громадська діяльність:

 • Академік Української академії наук (2015).
 • Академік Академії інженерних наук України (2016).
 • Академік Міжнародної академії інформатики (2016).
 • Член-кореспондент Академії технологічних наук України (2015).
 • Професор Міжнародної академії інформатики (2016).

Відзнаки:

 • Премія НАПрН України імені Ярослава Мудрого (2009).
 • Відзнака президії НАН України «За Професійні здобутки» (2013).
 • Відзнака Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (2018).

Основні публікації:

 1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. – М.: Диалектика, 2005. – 272 c. ISBN 5-8459-0764-0
 2. Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В.  Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы – M.: Либроком (Editorial URSS), 2009. – 264 с. ISBN 978-5-397-00497-8
 3. Ланде Д.В., Фурашев В.М. Основи інформаційного і соціально-правового моделювання: монографія. — К.: ТОВ «ПанТот», 2012. — 144 с. ISBN 978-966-1531-22-1.
 4. В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, Д.В. Ланде. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 164 с. ISBN 978-966-1648-12-7
 5. Додонов А. Г., Ландэ Д. В., Прищепа В. В., Путятин В. Г. Конкурентная разведка в компьютерных сетях. — К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. — 248 с. ISBN 978-966-2944-96-9.
 6. Ланде Д. В. Елементи комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці. — К.: НДІІП НАПрН України, 2014. — 168 с. ISBN 978-966-2344-33-2.
 7. Распознавание информационных операций / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Цыганок, О. В. Андрейчук, С.В. Каденко, А.Н. Грайворонская. -К.: Инжиниринг, 2017. – 282 с. ISBN ISBN 978-966-2344-60-8.
 8. Д. В. Ланде, А. В. Бойченко. Організація аналітичної діяльності на основі сценарного підходу // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. — Т. 17. — N 1. — С. 68-76.
 9. Ланде Д. В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика, 2015. — N 2(45). — C. 3-8.
 10. Д. В. Ланде, С. В. Прищепа, Т. В. Сінькова. Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. — Т. 17. — N 3. — С. 22-29.
 11. Д. В. Ландэ, Построение модели предметной области путем зондирования сервиса Google Scholar Citations // Онтология проектирования, 2015. — N 3(17). — С. 328—335.
 12. D. Lande, A. Snarskii, E. Yagunova, E. Pronoza and S. Volskaya Hierarchies of Terms on the Euromaidan Events: Networks and Respondents’ Perception // 12th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science NLPCS 2015 Proceedings, 22-24 September 2015, Krakow, Poland. — pp. 127—139.

Контактна інформація:

e-mail: dwlande@gmail.com
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/ldv29