Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Петряєв Олексій Сергійович

ФСП_ Петряєв Олексій Сергійович

Викладач кафедри.

У 2010 році отримав ступінь бакалавра в Дрексельскому Університеті (Drexel University) США, за спеціальністю політологія та арабська мова.

У 2012 отримав ступінь спеціаліста з права в Київському Політехнічному Інституті імені Ігоря Сікорського.

У 2013 році закінчив з відзнакою магістратуру Іорданського Університету (الجامعة الأردنية) в Іорданському Хашимітському Королевстві на кафедрі Міжданордних Відносин, за спеціальністью конфліктологія.

В даний час, є аспірантом Національного Інституту Стратегічних Досліджень (НІСД). Працює над дисертацією ” Ісламський та православний фундаменталізм як складові “гібридних війни”.

Номер спеціальності 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки).

Сфера наукових інтересів: політична конфліктологія, релігієзнавство, інформаційне право та інформаційна безпека, політика Близького Сходу.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Основні публікації за останні роки:

  1. Anti-Ukrainian disruptive propaganda under the auspices of the Moscow Patriarchate // Стратегічні пріоритети, № 4 (37), 2015 р. – С. 93-98.
  2. Російський православний фундаменталізм як компонент “гобридної війни”// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Збірник матеріалів науково-практичної конференції / Петряєв Олексій Сергійович . Київ: Національна академія служби безбеки України/ Науково -дослідний інститут інформаційної безпеки, 2015. – С. 457- 469.
  3. «Халифат» ХХI века // Азия и Африка в меняющемся мире // XXVIII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки / Петряев Алексей Сергеевич. Санкт-Петербург: СПГУ, 2015.- С. 508- 509.
  4. Російське православ’я як елемент диструктивної пропаганди // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Збірник матеріалів науково-практичної конференції / Київ: Науково-дослідний інститут інформатики та права національної академії правових наук Украіни, 2015. – C. 107 – 111.
  5. Біженці з Близького Сходу як загроза хрістіанській ідентичності Європи // Информационные технологии и безопасность: материалы XV международной научно-практической / НТУУ “КПИ” Учебно-научный центр информационного права и правовых вопросов информационных технологий факультета социологии и права, 2015. C- 177- 180.
  6. Інформаційна резервація країн у XXI столітті (на прикладі Північної Кореії)// Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації: матеріали науково – теоретичних на науково – практичних обговорень / Київ: НТУУ “КПІ”, 2015. С. 111-113.
  7. Свобода віросповідання перед лицем загроз та викликів ісламізації Європи // Українська держава і церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини- Матеріали науково-практичної конференції м. Київ, МАУП. Київ: МАУП, 2016. С. 232-235.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

e-mail: kipp_fsp_kpi@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59