Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Петряєв Сергій Юрійович

Петряев

Завідувач кафедри.

Кандидат юридичних наук, доцент.

З 2007 року завідувач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету соціології і права НТУУ «КПІ».
У 1982 році закінчив з відзнакою Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР за спеціальністю правознавство, та кваліфікацією – «Юрист, експерт-криміналіст».
У 1996 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю управління в сфері правопорядку, та кваліфікацією – «Юрист».
У 1999 році отримав вчений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; тема диссертаційного дослідження – «Криміналістичне дослідження підробних паперових грошей іноземних країн». Доцент Петряєв С.Ю. викладає курси з криміналістики, Судової експертизи, та основ правознавства.

Сфера наукових інтересів: науково-теоретичні основи криміналістики, судової експертизи та інформаційного права.
Петряєв С.Ю. бере активну участь у конференціях, наукових семінарах, круглих столах у тому числі міжнародних.

Наукові публікації

Основні публікації за останні роки:

  1. Способи підробки паперових грошових знаків // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук.Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. – №4 – С.
  2. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: слідова картина і спосіб здійснення злочину // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук.Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. – №2(6) – С.
  3. Классификация и характеристика способов фальшивомонетничества. // Судебная экспертиза. Современное состояние и перспективы развития . (Тезисы докладов) Международная научно-практическая конференция. – К.: МЮ Украины, 2010. – С.152-154.
  4. Щодо питання формування національної бази ДНК-даних в Україні // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук.Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. – №3(7) – С.164-165.
  5. Періодизація розвитку використання спеціальних знань у практиці розслідування злочинів в Україні. // Криминалистика и судебная экспертиза. Міжвідомчий науково-методичний збірник. – К.: КНИИСЭ МЮ Украины. – 2013. – вып. 58, ч.1. – С. 69-77.
  6. “Киберсоциализация”: А≠А, а вообщем напоминают прежних…// Інформація і право. Науковий журнал. – К.:НДІІіПНАПН України. – 2014. – вып. №3(12) – 25-30.
  7. «ТРОЛЛИНГ»: ОТ ЗАБАВЫ ДО ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ.// Інформація і право. Науковий журнал. – К.:НДІІіПНАПН України. – 2015.

Контактна інформація

e-mail: s.u.petriaiev@rambler.ru
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: intellect.ipp.kpi.ua/profile/psy