Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Солончук Ірина Вікторівна

Солончук

Старший викладач кафедри.

Закінчила з відзнакою Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» у 1997 році.
Стаж роботи: з 1997 року – викладач кафедри кримінального і господарського права факультету права НТУУ «КПІ», з 2005 року – старший викладач кафедри інформаційного і підприємницького права факультету соціології і права НТУУ «КПІ», з 2015 року – старший викладач кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності факультету соціології і права НТУУ «КПІ».

Навчальні дисципліни:

1) Цивільне процесуальне право України;
2) Правознавство.

Сфера наукових інтересів: реформування правового регулювання організації та діяльності судів загальної юрисдикції з метою забезпечення механізму реалізації суб’єктивних прав учасниками цивільного судочинства.

Наукові публікації

  1. Конституційні засади здійснення правосуддя – гарантії судового захисту прав і основних свобод людини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Захист прав людини в Україні. Теоретичні та практичні аспекти», Донецьк, «Юго- Восток», 2006 рік.
  2. Право працівника на відпустку. Запитання – відповідь // Журнал «Довідник кадровика», червень, 2007 рік.
  3. Можливості вирішення житлової проблеми на підприємствах недержавного сектору економіки // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право/Квітень, 2010 (у співавторстві).

Контактна інформація:

e-mail: ivsolonchuk@gmail.com
тел.: +38 (044) 204 91 59