Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Золотар Ольга Олексіївна

Золотар

Доцент кафедри.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Вищу освіту здобула  в Академії Державної податкової служби України, отримавши кваліфікацію магістра з організації і управління правовою роботою. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правова охорона як складова інформаційної безпеки цивільної авіації» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;вчене звання старшого наукового співробітника  за цією ж спеціальністю отримала в 2012 р.

Досвід наукової та викладацької  роботиЗолотар О.О. становить  понад 10 років, в т.ч. на посадах старшого викладача, доцента, провідного наукового співробітника, вченого секретаря, директора освітніх та науково-дослідних установ, як державної, так  приватної форми власності.

На сьогодні основним місцем роботи є науковий відділ правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, де Ольга Олексіївна обіймає посаду головного наукового співробітника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій.

Фахівець у галузі інформаційного права. Здійснює наукові дослідження питань інформаційної безпеки людини та суспільства, а також прав і свобод людини в інформаційному суспільстві. Учасник  міжнародних програм наукового обміну, в т.ч. програми  ім. Лейна Кіркланда,  диплом на тему «Право людини на інформаційну безпеку»  захищено у Вроцлавському університеті, Польща, а також Школи американського права, (SchoolofAmericanLaw, JointprogramofIIT/Chikago-KentCollegeof  Law, USAandUniversityof  Lodz, Poland).

Брала участь в  розробці та науковій експертизі багатьох нормативно-правових актів в інформаційній сфері, зокрема: проекту Інформаційного кодексу України,  Концепції розвитку електронного урядування в Україні; Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення» та інших. Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць.

Наукові публікації

Основні праці:

  1. Правова охорона як складова інформаційної безпеки: монографія. – К.: ТОВ «ПанТот». – 2011.  – 100 с.; Загрози інформаційній безпеці людини  // Правова інформатика. – 2014. – № 2(42). – С. 80-89.
  2. Охрана прав человека в правовой системе Украины // Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. – 2014. –  № 36/4. – С. 35-50; Обмеження доступу до інформації: інформаційно-правовий аспект  // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. – № 1(8). – С. 74-80.
  3. Віртуальна реальність // Моделі колективної безпеки: інформаційний вимір: Збірник матеріалів / Упоряди. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2011. – С. 63-66.

Контактна інформація

e-mail: kipp_fsp_kpi@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59