Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій

Сьогодні в світі відбуваються фундаментальні зміни, які безпосередньо впливають на життя людини, принципово змінюючи суспільні відносини на всіх рівнях їх реалізації. На відміну від попередніх технологічних революцій, інформаційна – змінює наше розуміння часу, простору, відстані і знань. Очевидною перевагою інформаційної складової діяльності людей є сутнісна новизна виникаючих суспільних відносин, що обумовлює необхідність адаптації, а в деяких випадках і докорінної зміни, нормативно-правової бази задля їх ефективного регулювання.

Дані обставини спричинили в Україні гостру потребу у переформатуванні системи правової підготовки нового покоління юристів, які могли б не тільки кваліфіковано брати участь у реалізації існуючого правового законодавства в інформаційній сфері, а й у його розвитку. З огляду на сказане, Наказом ректора № 1-270 від 18.10.13 року факультетом соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі НТУУ «КПІ») спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України був створенний Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

Метою функціонування Центру є здійснення фундаментальних досліджень з проблем правового регулювання інформаційних відносин, забезпечення на цій основі навчального процесу відповідним дидактичним матеріалом, а також здійснення наукових експертиз проектів нормативно-правових актів щодо регулювання цих відносин.

Директором центру призначено Фурашева В.М., кандидата технічних наук, доцента, с.н.с., лауреата премії Ради Міністрів СРСР та премії імені Ярослава Мудрого.