Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Наукові заходи

Наукові заходи заплановані кафедрою спільно з Центром на 2017 рік!

Наукові заходи

Назва конференції

Тема конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад (установа),відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Термін проведення (число, місяць, рік) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн
1 2 3 4

7

Всеукраїнська науково-практична конференція:

 

«Правове забезпечення кібербезпеки та право інтелектуальної власності: взаємозв`язок»

1.Актуальні проблеми кібернетичної безпеки України та їх витоки.

2.Співвідношення рівню правової забезпеченості кібербезпеки з розвитком та трансформацією права інтелектуальної власності

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

Квітень Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

НДІ інформатики і права НАПрН України

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

 

Науково-практична конференція:

 

Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти»

– сучасні системи нормативно-правової інформації: призначення, стан та  перспективи;

–  Національна система нормативно-правової інформації: значення, організаційні, технічні й правові основи створення і розвитку.

 26 травня НДІ інформатики і права НАПрН України

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Всеукраїнська науково-практична конференція:

 

«Інтернет речей: впливи на інформаційне право та право інтелектуальної власності»

1.    Сутність явища інтернету речей

2.    Правові питання впровадження технологій інтернету речей

3.    Аспекти впливу впровадження технологій інтернету речей на інформаційне право

4.    Аспекти впливу впровадження технологій інтернету речей на право інтелектуальної власності

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП  КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

Жовтень

(до Дня юриста)

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорськго

НДІ інформатики і права НАПрН України

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

 

Науково-практична конференція:

 

«Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства»

Листопад

 

НДІ інформатики і права НАПрН України

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського