Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науково-практична конференція “Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві”

Завантажити збірку матеріалів

Зміст

Пилипчук В. Г. Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспіьстві

Арістова І. В. Соціольно-правовий механізм забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства: теоретико-методологічні засади

Баранов О. А. Правові проблеми Інтернету речей в контексті захисту персональних даних.

Фурашев В. М. Права людини: основні загрози їх забезпечення в Україні.

Довгань О. Д. Дотримання інформаційних прав і свобод громадян: правові норми

Забара І. М. Захист прав людини у інформаційному суспільстві: концептуальні підходи у науці міжнародного права

Поперечнюк В. М. Конституційні гарантії права людини на інформацію в Україні: проблемні питання

Панченко В. М. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві та шляхи їх вирішення: досвід Естонії

Петряєв О.С. Деструктивна пропаганда московської православної церкви на території України як елемент гібридної війни.

Радзієвська О. Г. До проблеми інформаційної дискримінації дітей в Україні

Красноступ Г. М. Сучасний стан та перспективи правового регулювання захисту дітей в аудіовізуальній сфері

Юдкова К. В. Обеспечение прав человека в информационном обществе: информационно-коммуникационные технологии

Стадник Р. Забезпечення доступу до публічної інформації як фактор відкритості та прозорості органів влади.

Іванов Д. В. Суспільне телерадіомовлення у справі захисту прав людини України

Мороховська Н. С. Етичні принципи кіберпростору та їх інтерпретація через призму прав людини.

Казьмірова І. В. Правова інформація: поняття та джерела.

Бежевець А. М. Деякі аспекти відповідальності за поширення інформації в соціальних мережах.

Дубняк М. В. Проблеми реалізації інформаційних прав громадян в місцевому самоврядуванні.

Маріц Д.О. Право виконавця на авторську винагороду за створений об’єкт права інтелектуальної власності в порядку службових обов’язків.

Цирфа  Г. О. Ефективна система захисту прав авторів та правовласників на об’єктів інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві: реалії та можливості.

Гнатюк С. Л. Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: нормативно-правовий досвід ЄС

Дубова С. В. До проблем забезпечення інформаційної безпеки особи в інформаційному суспільстві (методологічні аспекти).

Солончук І. В. Інформація в цивільному судочинстві.

Секелик Л.В. Проблема захисту персональних даних при розміщенні судових рішень в єдиному державному реєстру судових рішень.

Ткачук Т. Ю. Обмеження доступу до службової інформації органів публічної влади України: актуальні проблеми та ймовірні шляхи їх вирішення

Павленко І. В. Інформаційне суспільство і проблеми гармонізації кримінальної відповідальності за діяння в сфері суспільної моралі.

Жилін В. В., Дербеденев А. І. Регулювання правовідносин у сфері оперативно-технічної діяльності за законодавством Франції та України: порівняльний аналіз.

Задувайло О. К., Дубов Д. В. Досягнення балансу між суспільним інтересом і державними секретами на міжнародно-правовому рівні.

Солодка О. М. Удосконалення інституту таємниць як засіб забезпечення права на інформацію.

Ірха Ю. Б. Анонімність як фактор використання мережі інтернет в екстремістських цілях

Ковальчук Л. В, Ніколаєнко Н. В. Вплив інформаційних чинників.

Богініч І. О., Моргун І. О. Особливості попередження незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Корж І.Ф. Сучасній Україні – сучасний воєнний стратегічний документ

Мельник К.С. Новітні тенденції захисту персональних даних в Європейському Союзі: досвід для України.

 

Завантажити збірку матеріалів