Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Дисципліни

Освітній ступінь  «Бакалавр»

Цивільне право (загальна частина)Бежевець А. М., ст.викл., Кодинець А.О., д.ю.н., доц.

Цивільне право (особлива частина)Маріц Д. О., к.ю.н, доц.

Цивільне процесуальне правоСолончук І. В., ст. викл.

Кримінальне процесуальне правоЛук’янчиков Є. Д., д.ю.н., проф.

Основи інформаційного праваБаранов О. А., д.ю.н., проф., Фурашев В. М., к.т.н, доц.

Основи інформаційної безпекиФурашев В. М., к.т.н., доц., Петряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

КриміналістикаПетряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

Правова інформатика –  Ланде Д.В. д.т.н., професор

Судова експертизаПетряєв С. Ю., к.ю.д., доц.

Сімейне правоБежевець А. М., ст. викл.

Судова експертизаПетряєв С. Ю., к.ю.д., доц.

Судова медицинаЧорний М. В., к.м.н., доц.

Основи юридичної клінічної практикиБежевець А. М., ст. викл.

Правове регулювання авторського права.Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Право промислової власності Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Захист прав інтелектуальної власностіГордієнко С. Г., д.ю.н., доц.

Інформаційне правоБаранов О. А., д.ю.н., с.н.с., Фурашев В. М., к.т.н., доц

Правові аспекти інформаційної безпекиФурашев В. М., к.т.н., доц., Петряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

Міжнародне інформаційне правоЗолотар О. О., к.ю.н., доц.,

Освітній ступінь  «Магістр»

Проблеми зобов’язального права – Гордієнко С.Г.,д.ю.н., доц.

Теорія доказів – Камоцький О.Б. к.ю.н., доц.

Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності – Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Практика захисту прав інтелектуальної власності – Гордієнко С.Г.,д.ю.н., доц.

Інноваційна діяльність та комерціалізація прав інтелектуальної власності – Яшарова М.М., к.ю.н., доц.

Проблеми права інтелектуальної власності – Гордієнко С.Г.,д.ю.н., доц.

Проблеми інформаційного права – Баранов О. А., д.ю.н., с.н.с.