Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Студентський науковий гурток

Тематика гуртка

На базі кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності створений студентський науковий гурток: «Науково-прикладні проблеми інформаційного права».

Основні завдання гуртка

  1. Забезпечення сприятливих умов для інтелектуального розвитку студентів.
  2. Формування стійких знань з теоретичних основ інформаційного права.
  3. Підготовки до самостійної науково-дослідної роботи.
  4. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, олімпіадах різного рівня.

Наукові керівники гуртка: к.т.к., доц. В.М. Фурашев.

наукові обговорення 2017-2018

Заплановані наукові обговорення:

Наукові обговорення

«Інформаційне право …?» 19.10.2017 Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

«Роботи та штучний інтелект: проблеми правового регулювання»

 

02.11.2017 Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

Право та сучасність: погляд очима студентів

 

02.11.2017

 

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

Кіберпростір і право: проблемні питання Правове регулювання кіберпростору.

Даркнет і право: проблемні питання

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

«Тенденції трансформації правнічних спеціальностей в умовах роботизації» 16.11.2017 Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

«Моделювання ймовірної трансформації сутності понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності» під час переходу до кіберцивілізації» Лютий 2018р.
«Правове регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності в умовах сучасних інформаційних відносин» Березень 2018р. Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

 

“Розробка основ інформаційної деліктології та інформаційної конфліктології” Березень

2018р.

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

 

“Проблеми правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах сучасних інформаційних відносин: потенційні шляхи їх вирішення” Вересень

2018р.

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

 

“Трансформація сутності поняття «інноваційна діяльність» на шляху до кіберцивілізації” Листопад

2018р.

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформаційного права і права інтелектуальної власності

наукові обговорення 2017-2018