Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Студентський науковий гурток

Тематика гуртка

На базі кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності створений студентський науковий гурток: «Право в епоху цифровізації».

Основні завдання гуртка:

 1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку й  організації культурного дозвілля студентів та їх інтелектуального розвитку в  студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2. Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й  впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
 3. Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності.
 4. Організації й проведення в університеті наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів із залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Науковий керівник гуртка: викладач Самчинська О.А.

Наказ по створення гутка

Положення про гурток

План роботи гуртка «Право в епоху цифровізації»

на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний
(посада / ПІБ / контакти)

1. Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції: «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності» Квітень 2020 р. Зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв, тел.: 204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

2.

Участь у заочній науково-практичній студентській конференції: «Вплив пандемії короновірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері»

Травень 2020 р. Доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, к.т.н., с.н.с., В.М. Фурашев

e-mail: vfurashev@gmail.com

Викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, О.А. Самчинська

тел.: 0934329418,

e-mail:samchinska0107@gmail.com

3. Проведення круглого столу на тему: «Інформаційна безпека держави та суспільства: проблеми та перспективи» Травень-червень 2020 р. Викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, О.А. Самчинська

тел.: 0934329418,

e-mail:samchinska0107@gmail.com

Студентські обговорення 2018

Заплановані наукові обговорення:

 1. Роль та місце інформаційного права в системі права у сучасному світі.
 2. Роль та місце права інтелектуальної власності у сучасному світі.
 3. Юрист, якій буде потрібен суспільству у найближчі часи.
 4. Практичне застосування знань у сфері інформаційного права та права інтелектуальної власності.
 5. Постіндустріальне суспільство – куди прагне людство?
 6. Сучасна юридична освіта – виклики майбутнього.
 7. Кіберцивілізація – право на існування
 8. Людина з “дипломом” та людина “з дипломом та знаннями” – тотожності та відмінності
 9. Правове майбутнє інформаційної безпеки та кібербезпеки.

Студентські обговорення 2018