Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Студентський науковий гурток

Тематика гуртка

На базі кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності створений студентський науковий гурток: «Науково-прикладні проблеми інформаційного права».

Основні завдання гуртка

 1. Забезпечення сприятливих умов для інтелектуального розвитку студентів.
 2. Формування стійких знань з теоретичних основ інформаційного права.
 3. Підготовки до самостійної науково-дослідної роботи.
 4. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, олімпіадах різного рівня.

Наукові керівники гуртка: к.т.к., доц. В.М. Фурашев.

Студентські обговорення 2018

Заплановані наукові обговорення:

 1. Роль та місце інформаційного права в системі права у сучасному світі.
 2. Роль та місце права інтелектуальної власності у сучасному світі.
 3. Юрист, якій буде потрібен суспільству у найближчі часи.
 4. Практичне застосування знань у сфері інформаційного права та права інтелектуальної власності.
 5. Постіндустріальне суспільство – куди прагне людство?
 6. Сучасна юридична освіта – виклики майбутнього.
 7. Кіберцивілізація – право на існування
 8. Людина з “дипломом” та людина “з дипломом та знаннями” – тотожності та відмінності
 9. Правове майбутнє інформаційної безпеки та кібербезпеки.

Студентські обговорення 2018