Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Студентський науковий гурток

Тематика гуртка

На базі кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності створений студентський науковий гурток: «Науково-прикладні проблеми інформаційного права».

Основні завдання гуртка

  1. Забезпечення сприятливих умов для інтелектуального розвитку студентів.
  2. Формування стійких знань з теоретичних основ інформаційного права.
  3. Підготовки до самостійної науково-дослідної роботи.
  4. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, олімпіадах різного рівня.

Наукові керівники гуртка

С.Ю. Петряєв, В.М. Фурашев.

план на 2017-2018н.р.