Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Умови навчання

Студенти спіня вищої освіти «бакалавр» починають знайомство з правом з загальних та базових предметів та поступово з кожним роком переходять до вивчення більш спеціалізованих дисциплін зі сфери інформаційного права та права інтелектуальної власності

                             1 курс

2 курс

Теорія держави і права

Державне право зарубіжних країн

Історія держави і права України

Цивільне право (загальна частина)

Історія держави і права зарубіжних країн

Кримінальне право (загальна частина)

Судові та правоохоронні органи України

Адміністративне право

Конституційне право

Екологічне право

БЖД та цивільний захист

Інформаційне суспільство і право

                 Основи економіки                    Міжнародне право

                 Юридична деонтологія

            Іноземна мова гуманітарного                               спрямування
            Іноземна мова гуманітарного                                спрямування                 Юридична техніка
Логіка

Культура судової промови

               Римське приватне право           Комп*ютерно-правові системи
                Юридична психологія
                      Філософські Н/Д
                              Соціологія

                      3 курс                         4 курс
Політологія              Фінансове та банківське право
Цивільне право (особлива частина)               Трудове право
Кримінальне право (особлива частина)              Муніципальне право України
Кримінальне процесуальне право            Підприємницьке право
Цивільне процесуальне право            Іноземна мова гуманітарного                                спрямування
Іноземна мова гуманітарного спрямування Криміналістика
Господарське право Правова інформатика
Основи охорони праці Адвокатура в Україні
Адміністративна відповідальність Житлове право
Адміністративне процесуальне право Право соціального забезпечення
Сімейне право Кримінологія
Аграрне право Прокуратура в Україні
Митне право Нотаріат в Україні
Господарське процесуальне право Податкове право
Основи інформаційного права Судова медицина
Основи інформаційної безпеки Судова експертиза
Інформаційне суспільство і право Захист права інтелектуальної власності
Виробнича практика Інформаційне право
Правові аспекти інформаційної безпеки
Міжнародне інформаційне право
Основи юридичної клінічної практики
Правове регулювання авторського права
Право промислової власності
Захист права інтелектуальної власності
              Після отримання диплому освітнього рівня «Бакалавр» студент складає вступні іспити для подальшого навчання. На цьому етапі студент продовжує більш глибше поринати у вивчення дисциплін з «інформаційного права» та «права інтелектуальної власності».
                                                                   МАГІСТР

 

                                                          Договірне право
                                                      Юридична техніка
                                  Складання процесуальниї документів
                                                    Корпоративне право
                                     Н/Д з проблем сталого розвитку
                                                         Н/Д з педагогіки
                                                      Н/Д з менеджменту
                            Практикум з іншомовного наукового спілкування
                                               Основи наукових досліджень
                Сучасні методи інформаційного та соціально-правового моделювання
                             Публічно-правова охорона інформаційної безпеки
                                                 Проблеми ІВ в України
        Особливості договорів у сфері інтелектуальної власності та інформаційної                                                                            діяльності
                                       Правове регулювання ринку цінних паперів
                                               Проблеми інформаційного права
  Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони права                                                          інтелектуальної власності
                 Правові аспекти функціонування систем електронного управління
                          Інноваційна діяльність та право інтелектуальної власності