Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Навчальний план

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  «БАКАЛАВР»

Цивільне право (загальна частина) – Білоусова Н.О., к.ю.н., доц.Бежевець А. М., ст.викл.

Цивільне право (особлива частина) – Маріц Д. О., к.ю.н, доц.

Цивільне процесуальне право – Солончук І. В., ст. викл.

Кримінальне процесуальне право – Лук’янчиков Є. Д., д.ю.н., проф.

Основи інформаційного права – Баранов О. А., д.ю.н., проф.

Основи інформаційної безпеки – Фурашев В. М., к.т.н., доц.

Криміналістика – Петряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

Правова інформатика –  Ланде Д.В. д.т.н., професор

Сімейне право – Бежевець А. М., ст. викл.

Судова експертиза – Петряєв С. Ю., к.ю.д., доц.

Судова медицина – Чорний М. В., к.м.н., доц.

Основи юридичної клінічної практики – Бежевець А. М., ст. викл.

Право промислової власності – Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Інформаційне право – Баранов О. А., д.ю.н., с.н.с.

Правові аспекти інформаційної безпеки – Фурашев В. М., к.т.н., доц.

Міжнародне інформаційне право – Довгань О.А., д.ю.н., поф.,

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  «МАГІСТР»

Договірне право Кодинець А. О., д.ю.н., доц.

Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності – Кодинець А. О., д.ю.н., доц.

Проблеми захисту прав ІВ – Яшарова М.М., к.ю.н., доц.

Управління правами на об’єкти інтелектуальної власності – Яшарова М.М., к.ю.н., доц.

Правове забезпечення ІТ-бізнесу – Баранов О.А., д.ю.н., с.н.с.Дубняк М.В., к.ю.н.

Проблеми інформаційного права – Баранов О. А., д.ю.н., с.н.с.

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Право в галузі реклами та PR –Казьмірова І.В. вик.

Правові основи інформаційної безпеки – Фурашев В. М., к.т.н., доц

Основи сімейного права – Бежевець А. М., ст. викл.

Правознавство