Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ДО ВАШОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРЕДСТАВЛЯЄМО ЗБІРКУ ТЕЗ “ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 НА ПРАВА, СВОБОДИ І БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ”

   Шановні колеги представляємо для Вашого ознайомлення збірку тез за матеріалами науково-практичної студентської конференції: «ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 НА ПРАВА, СВОБОДИ І БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ»

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичнї студентської конференції / 12 травня 2020 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю.–  Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2020. – 196 с.

Матеріали конференції присвячені розгляду питань впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері.

Участь у конференції взяли виключно студенти, переважно Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.

Збірник від 12.05