Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

СЕРТИФІКАТНІ ПРОГРАМИ

Для поглиблення знань, вмінь, навичок запрошуємо на навчання за СЕРТИФІКАТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ПРАВО В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ»

Метою сертифікатної програми підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та навички юридичного супроводження процесів та процедур, які відбуваються в інформаційній сфері в умовах масштабної соціальної та цифрової трансформації, якій притаманна супроводження більшості суспільних відносин постійно зростаючої інтенсифікацією інформаційної взаємодії, що базується на використанні комп’ютерних технологій  зокрема:

 • захисту інформаційних прав та інтересів;
 • захисту інформаційного суверенітету держави;
 • захисту персональних даних;
 • функціонування та розвитку інформаційної інфраструктури;
 • застосування різноманітних інформаційних комп’ютерних технологій;
 • використання електронних публічних реєстрів та ресурсів;
 • дотримання вимог інформаційної безпеки;
 • поширення реклами та PR;
 • застосування положень міжнародного інформаційного права.

Перелік освітніх компонентів

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю
Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності 4 залік
Інформаційне право 3 залік
Інформаційні ресурси 4 залік
Інформаційна безпека 4 залік
Право в галузі реклами та PR 4 залік
Правове забезпечення інформаційного суверенітету держави 4 залік
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 23 кредити ЄКТС

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Метою сертифікатної програми «Право інтелектуальної власності» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та навички юридичного супроводження процесів та процедур, які відбуваються в праві інтелектуальної власності в умовах глобалізації та цифрових технологій, зокрема щодо:

 • захисту права інтелектуальної власності;
 • оформлення прав на об’єкти права промислової власності та засоби індивідуалізації;
 • укладення договорів в сфері права інтелектуальної власності;
 • особливостей обігу та захисту об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
 • колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права та суміжних прав;
 • застосування положень міжнародних договорів і конвенцій в сфері права інтелектуальної власності;
 • захисту від недобросовісної конкуренції.

Перелік освітніх компонентів

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю
Авторське право і суміжні права 4 Залік
Правова охорона результатів науково-технічної та художньо-технічної творчості 4 Залік
Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації 4 Залік
Договори у сфері інтелектуальної власності 4 Залік
Захист прав інтелектуальної власності 4 Залік
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС