Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науково-практична конференція “теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері”

8 червня відбулася Науково-практична конференція “Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері”.  В ході конференції були розглянуті наступні питання: 1. Теоретико-правові проблеми юридичної відповідальності та проведення судових експертиз в інформаційній сфері. 2. Проблеми…

Науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах»

17 травня 2016 року Науково-дослідним інститутом інформатики  і права Національної академії правових наук України разом з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП…

Круглий стіл “Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України”

27 квітня 2016 року Науково-дослідним інститутом інформатики  і права Національної академії правових наук України, Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України та Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій   було проведено круглий стіл присвячений темі:…

Науково-практична конференція “Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві”

1 квітня 2016 року Науково-дослідним інститутом інформатики  і права Національної академії правових наук України, Національним інститутом стратегічних досліджень та Факультетом соціології і права Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут» за участі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведено науково-практичну конференцію на…

Монографія “Криміналістична ідентифікація об’єктів за ідеальними відображеннями”

Криміналістична ідентифікація об‘єктів за ідеальними відображеннями : монографія / Б. Є. Лук‘янчиков, Є. Д. Лук‘янчиков, С. Ю. Петряєв. – К. : , 2016. – 204 с.   Монографія представляє комплексне дослідження широкого кола теоретичних і практичних проблем ідентифікації об‘єктів матеріального світу за їхніми…

Лекція з вибухотехнічної експертизи

В рамках дисципліни “Судова експертиза” було запрошено фахівця з Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Луценка С.Г. для ознайомлення студентів четвертого курсу вибухотехнічною експертизою.

Екскурсія до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

В рамках дисципліни “Криміналістика” відбулась екскурсія до музею криміналістики при Академії МВД України. Студенти були ознайомлені з експонатами зв’язаних з організацією розслідування та розкриття резонансних злочинів на території України.

Международная конференция «Информационные технологии и безопасность»

21 октября состоялась международная конференция «Информационные технологии и безопасность». По итогам конференции был издан сборник.  Сборник охватывает широкий круг актуальных проблем обеспечения информационной и кибербезопасности,  противодействия информационной агресии и кибертерроризму, проведения информационно-аналитических исследований на основе контента…

Науково-практична конференція “Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності”

Відбулась науково-практична конференція “Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності”. Були розглянуті тематичні питання: – сутність, зміст, спрямованість, об’єкти та суб’єкти деструктивної пропаганди; – міжнародна практика правового регулювання суспільних відносин щодо пропаганди; – заходи запобігання деструктивній пропаганді і шляхи…