Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Аспірантура (PhD)

Випускова кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 Право. 

Програма-Phd-081-Право-2021

для осіб, що мають ступінь магістра за іншими спеціальностями, крім спеціальності Право.

Більш детальна інформація про вступ до аспірантури, зокрема, про терміни та порядок подання документів – на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

На кафедрі навчаються 5 аспіранта:

ПІБаспіранта Рік вступу Темадисертації Науковий керівник аспіранта
1 САЙ

Василь Ігорович

2020 Правове регулювання нових медіа в Україні к.ю.н., старший викладач Когут Наталя Дмитрівна
2 СОЛОНЧУК

Ірина Вікторівна

2019 Теоретичні та методологічні засади охорони інформаційних правовідносин в умовах інформаційного суспільства. к.т.н., с.н.с., доцент Фурашев Володимир Миколайович
3 Найдьон

Яна Петрівна

2019 Інформаційно-методичне забезпечення розслідування, створення та поширення інформації порнографічного змісту, як кіберзлочину. д.ю.н., професор Лук’янчиков Євген Дмитрович
4 Бежевець

Алла Михайлівна

2018 Трансформація інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації: теоретико-прикладні проблеми правового регулювання. к.ю.н., доцент Петряєв Сергій Юрійович
5 КАЗЬМІРОВА

Інна Вікторівна

2017 Методологічні та правові засади формування інформаційно-доказової бази шляхом тимчасового доступу до речей і документів. д.ю.н., професор Лук’янчиков Євген Дмитрович
ПІБ абітурієнта до аспірантури Рік вступу Напрям дослідження за науковою спеціальністю Науковий керівник аспіранта
1 САМЧИНСЬКА

Оксана Андріївна

2021 Теоретичні та методологічні засади правового захисту людини від інформаційно-психологічного впливу в сучасних умовах к.т.н., с.н.с., доцент Фурашев Володимир Миколайович

Пріоритетні напрями досліджень

  1. Правові основи проведення цифрової трансформації в освітянській сфері.
  2. Теоретико-правові основи запобігання і протидії інформаційним загрозам людині, суспільству та державі.
  3. Правове забезпечення безпеки людини, держави, суспільства в умовах цифровізації процесів забезпечення життєдіяльності суспільства.
  4. Концептуальні засади забезпечення правової безпеки українського суспільства
  5. Теоретичні та методологічні засади розвитку галузей знань в умовах глобалізації, інформатизації суспільства та інноваційного розвитку України.
  6. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної інформаційної політики, правового регулювання інформаційної діяльності та розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України.