Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Про кафедру

Якщо розглянути людство в цілому, то воно в даний час переходить від постіндустріального суспільства до інформаційного, де об’єктами відносин є не матеріальні блага, а ідеальні – інформація, ідеї, знання. Тотальна автоматизація більшості сфер соціального життя пов’язана з інформаційним забезпеченням потреб суспільства. Це збільшує соціальний рівень життя людини, продуктивність праці в різних галузях основного зосередження працездатного населення. Але будь-яка інформація стає потенційним об`єктом загрози з боку зловмисників, які посягають на її цілісність, повноту, конфіденційність. Так, протиправні діяння можуть виражатися у відкритті доступу, знищенні, спотворенні інформації або зміною її змісту. Також невичерпаність попиту ринку праці на фахівців в галузі права інтелектуальної власності обумовлена прискореними темпами науково-технічного прогресу. Все простіше стає порушувати авторські права та все складніше їх захищати. Наукові ідеї та експерименти, винаходи та відкриття – це лише неповний перелік тих об’єктів науково-інтелектуальної власності, які може створити людина, озброєна розумом. Результати будь-якої творчості дають початок для формування законних прав їх винахідника, визначення умов порушення та особливостей процесу захисту. Базуючись на вищезазначеному на кафедрі відкрито спеціалізацію: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності».

Новини кафедри

Історія кафедри

Науково-педагогічний склад

Дисципліни

Положення про кафедру