Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Історія кафедри

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Історія розвитку юридичної освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») бере свій початок з 1996 року, коли був створений факультет права.

У складі новоутвореного факультету, в 1998 році, була створена кафедра процесуального права, яку очолив Ягодинський Володимир Миколайович.

У 2007 році завідувачем кафедри був призначений к.ю.н., доцент Петряєв Сергій Юрійович, керівництво якої здійснює і на теперішній час.

Згодом, у 2009 році назва кафедри була змінена на кафедру інформаційного та підприємницького права, у зв’язку з об’єднанням двох факультетів: права і соціології.

2012 рік ознаменувався реформаторськими подіями, які  з одного боку стали переломними в історії кафедри, а з іншого – було закладено фундамент для нового етапу розвитку правової науки на факультеті. Так, ректором було сформовано концепцію розвитку правничих кафедр університету. Спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України (далі – НДІІП НАПрН) ініційовано процес реформування підготовки студентів юридичними кафедрами факультету відповідно до вимог часу. На виконання зазначеної концепції та угоди між НТУУ «КПІ» і НДІІП НАПрНУкраїни у 2013 було створено Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань інформаційних технологій (надалі – Центр), а також було змінено назву кафедри на кафедру інформаційного права та права інтелектуальної власності.