Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Наукові заходи

Наукові заходи заплановані кафедрою спільно з Центром на 2018-2019 н.р*

Наукові заходи Центру – 2018- 2019 н.р

 

Назва конференції Тема конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад (установа),відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Термін проведення (число, місяць, рік) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн

1

2 3

4

7

Науково-практична конференція:

 

Друга науково-практична конференція: Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

1.Актуальні проблеми кібернетичної безпеки України та їх витоки.

2.Співвідношення рівню правової забезпеченості кібербезпеки з розвитком та трансформацією права інтелектуальної власності

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

19.04.2018 р.

 

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ КПІ

НДІ інформатики і права НАПрН України

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

 

Науково-практична конференція:

 

Правова інформація в Україні: джерела та механізми поширення

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

весна 2018 р.
Всеукраїнська науково-практична конференція:

 

Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері

1.    Сутність явища інтернету речей

2.    Правові питання впровадження технологій інтернету речей

3.    Аспекти впливу впровадження технологій інтернету речей на інформаційне право

4.    Аспекти впливу впровадження технологій інтернету речей на право інтелектуальної власності

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

10.04.2018 р.

 

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ КПІ

НДІ інформатики і права НАПрН України

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

 

Науково-практична конференція:

 

Проблемні питання правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах інформаційних відносин кіберцивілізації.

1. Моделювання ймовірних трансформацій під час переходу до кіберцивілізації:

 

інформаційних відносин;

 

сутності поняття «право інтелектуальної власності»;

 

сутності поняття «інноваційна діяльність»;

 

2. Вірогідні проблеми правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах інформаційних відносин кіберцивілізації.

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

осінь 2018 р.

 

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ КПІ

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

НДІ інформатики і права НАПрН України

Науково-практична конференція:

 

Національна безпека і оборона: інформаційні та організаційно-правові засади

 Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний – зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв

(вул. Борщагівська 124, корп. 19,

ауд. 324

204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

осінь 2018 р.

 

НДІ інформатики і права НАПрН України

Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського

*Назви наукових заходів та терміни їх проведення можуть змінюватися