Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Студентські наукові гуртки

Гурток наукового спрямування «Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей»

Гурток EULIOT (1)

Гурток створено в рамках діяльності міжнародного проєкту у сфері освіти «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+».

Участь у заходах Гуртка – це унікальна можливість долучитись до діяльності робочої групи та сприяти реалізації цілей Проєкту.

 • відчуй себе частиною команди, яка розробляє правове регулювання новітніх технологій;
 • візьми участь у наукових дослідженнях проблем застосування новітніх технологій;
 • стань активним учасником міжфакультетських та міжуніверситетських заходів партнерів Проєкту.

Учасники гуртка мають можливість:

 1. прослухати цикл лекцій присвячений правовим питанням впровадження технологій Інтернету речей (підтверджується отриманням сертифікату);
 2. ознайомитись із законодавством ЄС у галузі інформаційних технологій;
 3. навчитись здійснювати порівняльно-правовий аналіз законодавства ЄС та національного законодавства у сфері технологій Інтернету речей;
 4. ознайомитись із законопроектною роботою та повчитись складати законопроекти спрямовані на регулювання новітніх технологій (хмарні обчислення, блокчейн, криптовалюта, біотехнології та особливості їх використання і впровадження в публічному та приватному секторах);
 5. брати участь та публікувати результати наукових робіт у тематичних заходах Проєкту конференціях, круглих столах, тренінгах, семінарах.

Контакти:

Керівники Гуртка: Баранов Олександр Андрійович, Головко Ольга Михайлівна, Дубняк Марія Вікторівна

Е-mail: euliot2020@gmail.com

Телеграм чат Гуртка https://t.me/EULIoT

FB https://www.facebook.com/groups/euliot/

Анкета для реєстрації – https://forms.gle/fubd9PbwREgRNQxD8

Наказ гурток EULIoT

Положення гурток EULIoT

План гурток EULIoT

Гурток наукового спрямування «Право в епоху цифровізації»

Тематика гуртка

На базі кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності створений студентський науковий гурток: «Право в епоху цифровізації».

Основні завдання гуртка:

 1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку й  організації культурного дозвілля студентів та їх інтелектуального розвитку в  студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2. Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й  впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
 3. Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності.
 4. Організації й проведення в університеті наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів із залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Науковий керівник гуртка: викладач Самчинська О.А.

Наказ по створення гутка

Положення про гурток

План роботи гуртка «Право в епоху цифровізації»

на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
(посада / ПІБ / контакти)
1. Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції: «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності» Квітень 2020 р. Зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності к.ю.н.

С.Ю. Петряєв, тел.: 204-91-59

Kipp_fsp_kpi@ukr.net

2. Участь у заочній науково-практичній студентській конференції: «Вплив пандемії короновірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері» Травень 2020 р. Доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, к.т.н., с.н.с., В.М. Фурашев

e-mail: vfurashev@gmail.com

Викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, О.А. Самчинська

тел.: 0934329418,

e-mail:samchinska0107@gmail.com

3. Проведення круглого столу на тему: «Інформаційна безпека держави та суспільства: проблеми та перспективи» Травень-червень 2020 р. Викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, О.А. Самчинська

тел.: 0934329418,

e-mail:samchinska0107@gmail.com

Студентські обговорення 2018

Заплановані наукові обговорення:

 1. Роль та місце інформаційного права в системі права у сучасному світі.
 2. Роль та місце права інтелектуальної власності у сучасному світі.
 3. Юрист, якій буде потрібен суспільству у найближчі часи.
 4. Практичне застосування знань у сфері інформаційного права та права інтелектуальної власності.
 5. Постіндустріальне суспільство – куди прагне людство?
 6. Сучасна юридична освіта – виклики майбутнього.
 7. Кіберцивілізація – право на існування
 8. Людина з “дипломом” та людина “з дипломом та знаннями” – тотожності та відмінності
 9. Правове майбутнє інформаційної безпеки та кібербезпеки.

Студентські обговорення 2018