Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науково-дослідна робота

На сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціалізаціями: «Інформаційне право» та «Право інтелектуальної власності», які відповідають темі наукових досліджень кафедри «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах інформаційних відносин кіберцивілізації», що затверджена в укрІНТЕІ. Державний реєстраційний номер 0115U002872 від 06.05.2015.

Мета наукових досліджень: інтеграція наукових досліджень з організацією та проведенням навчального процесу за спеціальністю «Право» першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня, зокрема дисципліни:

  1. Циклу професійної та практичної підготовки (теорії держави і права, конституційне право, кримінальне право, юридична деонтологія, філософія права тощо).
  2. Вибіркові навчальні дисципліни (юридична етика, криміналістика, судова експертиза, право промислової власності, правове регулювання авторського права та суміжних прав тощо.

яка здійснюється шляхом:

  1. Розробки теоретично-правових основ, пропозицій та рекомендацій щодо принципів, концептуальних, методологічних положень, правових засад удосконалення законодавства щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах інформаційних відносин кіберцивілізації.
  2. Розробки відповідних науково-практичних посібників, окремих тем дисциплін та навчально-методичних рекомендацій.

Виконання НДР розраховано на 4 роки та складається з 4-х етапів. На даний час Центр спільно з кафедрою працює над другим етапом: «Опрацювання проблем правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах сучасних інформаційних відносин».