Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Наукова школа

Наукова школа «Правове забезпечення інформаційних відносин в умовах постіндустріального суспільства»

Галузь знань 081 «Право»

Основні напрями розвитку

 • теоретико-правові основи визначення і захисту інформаційних прав і свобод людини;
 • правове забезпечення інформаційної діяльності;
 • теоретико-правові основи інформаційного суспільства;
 • основи формування та реалізації державної інформаційної політики;
 • теоретико-правові основи визначення правового режиму проектування та застосування ІТ;
 • правові засади регулювання надання послуг та проведення робіт за допомогою технологій Інтернету речей;
 • правові основи забезпечення інформаційної безпеки;
 • виклики і загрози інформаційній безпеці людини в умовах розвитку ІТ;
 • правові та організаційні засади захисту прав і безпеки людини від негативних інформаційних та інформаційно-психологічних впливів;
 • правові проблеми захисту реальних та потенційних об’єктів права інтелектуальної власності;
 • визначення, класифікація правопорушень в інформаційній сфері та визначення шляхів протидії їм.

Загальні відомості

Засновники – доктор юридичних наук, професор Лук’янчиков Євген Дмитрович та кандидат технічних наук, доцент, заслужений машинобудівник України, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства Фурашев Володимир Миколайович.

Кількісний склад

10 викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також фахівці інших наукових і навчальних установ, діяльність яких базується на теоретичних засадах Наукової школи – 5 осіб.

Кваліфікаційний склад

 • доктори наук – 6;
 • кандидати наук – 6.