Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Практика студентів

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою: “Інформаційне право та право інтелектуальної влсності” за денною та заочною формами навчання.

Бакалаврат

Навчальна практика та виробнича практика. Виконання навчального плану передбачає проходження студентами 3 та 4 курсів спеціальності 081 Право навчальної та виробничої практики, що сприяє отриманню  тільки теоретичних, а й практичних навиків роботи в організаціях.

Наші студенти мають можливість проходити практику:

Магістратура

Педагогічна практика. Виконання навчального плану передбачає проходження магістрами спеціальності 081 Право педагогічної практики, яка сприяє формуванню в магістів педагогічної майстерності.

Документи

Звіт

Щоденник практики

Відповідальний за практику студентів

За виробничу, начальну та педагогічну практику студентів відповідальний викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної  власності – Солончук І.В.