Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Теми курсових робіт

«Правове регулювання інноваційної діяльності»
Анотація до курсової роботи

Теми курсових робіт

 

«Цивільне право (особлива частина)»

Теми курсових робіт

 • Сутність інноваційної діяльності
 • Зміст інноваційної діяльності
 • Види інноваційної діяльності
 • Поняття інновацій, інноваційний продукт, інноваційна продукція
 • Принципи державної інноваційної політики
 • Державні гарантії суб’єкта інноваційної діяльності
 • Програми розвитку інноваційної діяльності
 • Поняття інноваційних правовідносин
 • Об’єкти інноваційної діяльності
 • Поняття інноваційної інфраструктури
 • Загальна характеристика учасників в сфері інноваційної діяльності
 • Поняття суб’єктів інноваційної діяльності
 • Види суб’єктів інноваційної діяльності
 • Інноваційне підприємство
 • Інноваційні структури
 • Види інноваційних структур
 • Базові документи, що визначають напрями співпраці в галузі освіти і науки, збору та аналізу даних стосовно інновацій і захисту інтелектуальної власності в творчій інноваційній діяльності
 • Основоположні домовленості України з питань інноваційної діяльності
 • Основоположні домовленості України з питань науково-технічного та військово-технічного співробітництва
 • Сукупність національних нормативно-правових актів, що регулюють інноваційну діяльність
 • Постанови Верховної Ради України та правові акти вищої юридичної сили, що регулюють інноваційну діяльність
 • Укази президента України, що регулюють інноваційну діяльність
 • Нормативно-правові акти кабінету міністрів України, що регулюють інноваційну діяльність
 • Верховна рада України та її повноваження у формуванні інноваційної та науково-технічної політики та діяльності
 • Обов’язки та права органів виконавчої влади при здійсненні інноваційної та науково-технічної політики та діяльності
 • Напрями удосконалення інноваційної діяльності в Україні
 • Інноваційний проект. Пріоритетний інноваційний проект
 • Державна експертиза інноваційних проектів
 • Поняття та зміст державного контролю в сфері інноваційної діяльності
 • Органи, що здійснюють державний контроль у сфері інноваційної діяльності