Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Освітні програми

Cтупінь вищої освіти «Магістр»

Освітньо-професійна програма “Інформаційне право та право інтелектуальної власності”

081 – ОПП магістр 2018

081 – ОПП магістр 2020